Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR z.s. [SPDN ČR]

[skočit na navigaci]


Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR z.s.

Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR z.s. (dále SPDN ČR) je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu podle zák. č.89/2012 Sb.

Hlavní činnost SPDN ČR směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů v oblasti duševního zdraví.

V rámci této činnosti:

  • spolupracuje s vládními a zákonodárnými orgány, posuzuje jejich legislativní návrhy a dává k nim připomínky,
  • sleduje a vyhodnocuje plnění zákonných a jiných opatření, jejich návaznost na normy České republiky a mezinárodní závazky,
  • spolupracuje s českými i mezinárodními organizacemi v oblasti duševního zdraví,
  • spolupracuje s kontrolními orgány u poskytovatelů služeb pro duševně nemocné,
  • pomáhá vytvářet služby pro duševně nemocné,
  • zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost v oblasti duševního zdraví.

Stanovy SPDN ČR

Stanovy občanského sdružení si můžete stáhnout ve formátu PDF.Navigace


^ Nahoru | Vytisknout | Kontakt | Administrace
SPDN ČR - Sdružení pomoci duševně nemocným ČR, 2006

design a kód Petr Dvořák