[skočit na navigaci]

Jste zde: Úvod / Aktuality


Aktuality

11.2016-novela zák. o sociálních službách

MPSV předkládá k připomínkám zpracovanou novelu zák. o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

K novele máme tyto zásadní připomínky: (plné znění čtěte zde)

Použité zkratky: ZoSS zákon 108/2006 SB., o sociálních službách SS socíální služby DN duševně nemocný-í-é

Návrh nestanoví, kdo je povinen zřizovat SS - § 92 a násl

  1. ZoSS neupravuje poskytování SS osobou blízkou, kterou ZoSS uvádí jako pomoc - § 83
  2. Pro chráněné bydlení a další objekty zařízení SS - § 34 a násl.- v Návrhu není uveden odkaz na povinné standardy, které musí splňovat interiér a exteriér staveb pro SS podle stavebního zákona. Vyhláška ze zkušenosti nebude pro kolaudaci závazná.
  3. Inspekce poskytování sociálních služeb - § 97 a násl.
    a) Neodpovídá Rezoluci GS OSN z r. 1991 - Zásady ochrany duševně nemocných pro zařízení SS, především pro chráněné bydlení:
  4. Zásadní připomínka: Není zajištěna právní pomoc v zařízeních SS pro DN

 

6.12.2016


Právní pomoc duševně nemocným

Česká republika nepomáhá duševně nemocným při řešení jejich problémů v období hospitalizace. Obrátili jsme se dopisem o legislativní řešení na ministra spravedlnosti.

Dopis o právní pomoc zde

Odpověď ministerstva a reakce Sdružení čtěte níže v Pokračování

Pokračování » 22.11.2015


Německo: ANTI-STIGMA-projekt OPEN DOORS

V rámci českého předsednictví EU se v Praze dne 28.-29.května 2009 uskutečnila konference na téma: Destigmatizace a zlepšování psychiatrické péče.

Pořadatelem bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele EU.

Prof. Dr. Med. Wolfgang Gaebel (ředitel Oddělení psychiatrie a psychoterapie -University státní kliniky Heinrich-Heine v Düsseldorfu) - přednesl celonárodní německý program boje proti stigmatu duševně nemocných pod názvem "OPEN DOORS".

Prezentace ukazuje důslednou organizaci tohoto zatím neukončného(a zřejmě nekonečného) boje od r. 2001 do r. 2009
Je chybou, že v České rupublice dosud takový celonárodní projekt nebyl vytvořen. Vedením destigmatizace by měl být pověřen Národní ústav duševního zdraví, který je nejvyšším odborným orgánem oboru psychiatrie v ČR.

Prezentace "OPEN DOORS" v anglickém jazyce zde

 

6.9.2015


Nehoda v Uherském Brodě 24.2.2015

V Uherském Brodě 24.2.2015 zastřelil muž osm osob v místní restauraci. Došlo k této tragické události v souvislosti s duševní poruchou střelce a jeho manželky? O příčině nehody jsme jednali s poslancem Ing. Ludvíkem Hovorkou.

Obsah jednání čtěte zde Hlavní přílohu k zápisu čtěte zde

 

22.8.2015


ZTP pro duševně nemocné od 1.1.2014

Podmínky získání průkazu pro zdravotně postižené ZP, ZTP, ZTP/P od 1.1.2014

jsou dány novelami

zákona č. 329/2011Sb., ve znění zák. č. 313/2013 Sb.,

a vyhl. č. 388/2011 Sb., ve znění vyhl. č. 388/2013 Sb.

Postup:

  • Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem (pozn. vyzvednout na ÚP)
  • podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem plnícím úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, popřípadě lékařem určeným Českou správou sociálního zabezpečení, podrobit se vyšetření zdravotního stavu u poskytovatele zdravotních služeb určeného okresní správou sociálního zabezpečení anebo jinému odbornému vyšetření, předložit určenému poskytovateli zdravotních služeb lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které mu byly vydány, sdělit a doložit další údaje, které jsou významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, která je potřebná k vypracování posudku, je-li k tomu okresní správou sociálního zabezpečení vyzván,

Podrobnosti čtěte zde

 

 

 

Pokračování » 11.8.2015


VOP kontroloval psychiatrické léčebny

Veřejný ochránce práv - Ombudsman - provedl v první polovoně roku 2008 kontrolu ve vybraných psychiatrických léčebnách. Uvedená zjištění nejsou z Afganistánu ani z Etiopie. Jsou ze současnosti ČR.

Někde se bydlí v pokojích až po sedmnácti, na toaletách schází přepážky mezi záchody, takže pacient je při své potřebě vystaven pohledu ostatních.

Na oddělení neklidu byly uzamčené pokoje a pacient který potřeboval odpočinek, byl nucen korzovat po přeplněné chodbě nebo kuřárně. Oprýskané zdi, pochmurné místnosti připomínající spíše středověký žalář. I taková místa lze nalést v léčebnách naší psychiatrie.

Když stát potřebuje šetřit, je tak nejlépe učinit na nejslabších skupinách - chronických psychoticích a gerontopsychiatrických pacientech, kteří nemívají mocné mecenáše a ochránce

Výtah ze zprávy čtěte zde

Úplnou zprávu čtěte zde

26.11.2008


Práva osob s duševní poruchou a opatrovnictví

Skupina osob s duševní poruchou nemůže uplatnit svá práva, protože jim soudy neurčují opatrovníky pro mezeru v našem právním řádu.

Opět píšeme ministru spravedlnosti - čtěte

a ministryni pro lidská práva - čtěte

Příloha k oběma dopisům - Rakouský zákon o spolku pro jmenování zmocněnců a zástupců pacientů - zde

4.6.2008


Zákon o sociálních službách-zpráva o jeho využití

Citát z tisku:"Vybavením a možnostmi našeho zdravotnictví jsme na úrovni Západu, službami i duší stále v buši"


Mentálně postižený Ondřej Sobkuljak žil dlouhá léta v ústavu, kde s ním zacházeli jak s dobytkem. Uvázali ho a pak se divili, že zuří. Rodina využila Zákon o sociálních službách a začala se o něho starat sama. Posuďte, zda příspěvek 8,000,-Kč na jeho služby je dostatečný. Bude ochota takovou službu zřizovat?

Čtěte celý příběh.

19.5.2008


Ústavy pro duševně nemocné v Anglii

Aby byla zdravotní péče v ústavech pro duševně postižené na žádoucí úrovni, je nutno splnit dvě zásadní podmínky:

1. Schválené standardy péče

2. Nezávislá odborná kontrola

Toto v ČR schází a toho si měla anglická spisovatelka Rowlingová všimnout především, při její snaze zlepšit péči o duševně nemocné v ČR.

Jak to funguje v Angli čtěte zde

20.4.2008


Smrt Věry Musilové v pražských Bohnicích

V psychiatrické léčebně pražských Bohnicích se udusila vlastními výkaly Věra Musilová.

Příčinu nehody nechal prošetřit ministr zdravotnictví.

Rodiče nebyli spokojeni s výsledkem šetření a proto provedl šetření Ombudsman

Reakce ředitele psychiatrické léčebny MUDr.Davida k tiskové zprávě, kterou uveřejnil Veřejný ochránce práv, o pochybení léčebny:

"Učiním maximum proto, aby se veřejnost dověděla pravdu. Jako poslanec PČR jsem podporoval vznik Úřadu veřejného ochránce práv. Nepředpokládal jsem, že umožní zveřejnění neúplné a zkreslené informace bez odborného zhodnocení rozhodujících fakt a bez vypořádání námitek posuzované instituce. Budu iniciovat takovou novelu zákona, aby se podobná praxe nemohla opakovat." Celý článek

Sdružení pomoci duševně nemocným ČR zaujalo k případu vlastní stanovisko - plné znění

 

12.4.2008

Strana 1, 2


Navigace


^ Nahoru | Vytisknout | Kontakt | Administrace
SPDN ČR - Sdružení pomoci duševně nemocným ČR, 2006

design a kód Petr Dvořák