[skočit na navigaci]

Jste zde: Úvod / Sociální programy


Sociální programy

Jak získat příspěvek na péči

Postup jak získat příspěvek na péči pro osoby s duševní poruchou podle zák. č.108/2006 Sb., v přirozeném prostředí(rodina, chráněné a podporované bydlení) od 1.4.2012

Důvodem k napsání tohoto praktického postupu jsou některá specifika duševních poruch, které je nutno respektovat při šetření o přiznání příspěvku na péči , aby byl příspěvek přiznán ve spravedlivé výši - čtěte zde

K postupům získání příspěvku na péči vydalo MPSV dne 27. 10. 2014 METODICKÝ POKYN pro posudkové lékaře.

Námi zde uvedený Postup jak získat příspěvek na péči není v rozporu s metodickým pokynem. Doporučuji, abyste s ním seznámili ošetřjícího lékaře při vyřizování příspěvku na péči, při odvolání atd.

Metodický pokyn čtěte zde

10.11.2015


metodický pokyn MPSV k PnP

metodický pokyn MPSV k PnP

Pokračování » 10.11.2015


Změna zákonů v sociálních službách

Dne 14.11.2011 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zák. č.329/2011 Sb.,(Zákon) o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
Je též zrušena vyhláška č.182/1991 Sb., která byla pro osoby s duševní poruchou značně nepříznivá pro přiznávání průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Nyní dochází ke změně v tom, že průkazy TP, ZTP a ZTP/P dostanou zdravotně postižení podle přiznaného stupně závislosti příspěvku na péči.
Zákon podstatně mění zákon o sociálních službách. Např. se ruší 36 úkonů při hodnocení přiznání příspěvku a zavádí se nový termín "ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBA". Je desetZákladních životních potřeb pro určení stupně příspěvku na péči - § 9 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Podrobný popis deseti základních životních potřeb je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Úplné znění zákona o sociálních službách v platném znění naleznete na http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108

22.8.2015


Ústavy pro duševně nemocné v Anglii

Aby byla zdravotní péče v ústavech pro duševně postižené na žádoucí úrovni, je nutno splnit dvě zásadní podmínky:

1. Schválené standardy péče

2. Nezávislá odborná kontrola

Jak to funguje v Angli čtěte zde

15.2.2019


ZTP pro duševně nemocné od 1.1.2014

Podmínky získání průkazu pro zdravotně postižené ZP, ZTP, ZTP/P od 1.1.2014

jsou dány novelami

zákona č. 329/2011Sb., ve znění zák. č. 313/2013 Sb.,

a vyhl. č. 388/2011 Sb., ve znění vyhl. č. 388/2013 Sb.

Postup:

  • Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem (pozn. vyzvednout na ÚP)
  • podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem plnícím úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, popřípadě lékařem určeným Českou správou sociálního zabezpečení, podrobit se vyšetření zdravotního stavu u poskytovatele zdravotních služeb určeného okresní správou sociálního zabezpečení anebo jinému odbornému vyšetření, předložit určenému poskytovateli zdravotních služeb lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které mu byly vydány, sdělit a doložit další údaje, které jsou významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, která je potřebná k vypracování posudku, je-li k tomu okresní správou sociálního zabezpečení vyzván,

Pokračování » 10.11.2015

Strana 1


Navigace


^ Nahoru | Vytisknout | Kontakt | Administrace
SPDN ČR - Sdružení pomoci duševně nemocným ČR, 2006

design a kód Petr Dvořák