[skočit na navigaci]

Jste zde: Úvod / Zákonná ochrana duševně nemocných v ČR / Zákonná ochrana duševně nemocných v ČR


Zákonná ochrana duševně nemocných v ČR

I. Úvod do problému:

1) Duševní nemoc, zejména v období náhlého vzplanutí nemoci(relapsu), většinou zbavuje duševně nemocného(DN) svobodné vůle rozhodnout o nápravu svého zdravotního stavu.

II. Zajištění práv duševně nemocných v ČR

2) Když duševní nemoc navodí stav, že duševně nemocný ohrožuje svůj život, své zdraví nebo právní zájmy jiných osob, dovoluje právní řád ČR(§ 38 odst. 3 písm. b)zák. č. 372/2011 Sb., (dále Zákon), za dodržení podmínek soudního řízení podle zákona č. 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních, hospitalizaci DN proti jeho vůli.

3) V průběhu soudního řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotní péče je zajištěna právní pomoc DN opatrovníkem z řad advokátů jmenovaného soudem.

III. Období, kdy se DN nacházející ve stavu podle odst. 1) je umístěn do ústavu proti své vůli a nemá zajištěna svá práva.

4) Soudem jmenovaný opatrovník z řad advokátů pro zastupování při soudním řízení, nemá zákonem upravený postup právní pomoci pro DN i v lůžkovém zařízení. Zákon též nestanoví povinnost lékařům vyšetřit, zda je pacient schopen právně jednat - např. dát souhlas s léčebným plánem.

Po dobu hospitalizace v psychiatrické nemocnici, se souhlasem i bez souhlasu, zůstávvají DN bez právní pomoci v náročných životních situacích. Ztráta schopností vlivem duševní nemoci jim neumožňuje řešit zásadní občanské potřeby a povinnosti.
Jde zejména o záležitosti:
- rodinné,
- pracovní,
- ochrany majetku,
- osobní bezpečnosti a další.

Z významných zákonů, ve kterých se jednotlivá ustanovení týkají DN jsou zejména:

1. Úmluva o lidských právech a biomedicině

2. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

3. ZÁKON č.372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění

4. Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních

5. Zákon č. 108/2006 Sb. v platném znění

Všechny uvedené zákony najdete na http://www.zakonyprolidi.cz/


Navigace


^ Nahoru | Vytisknout | Kontakt | Administrace
SPDN ČR - Sdružení pomoci duševně nemocným ČR, 2006

design a kód Petr Dvořák