[skočit na navigaci]

Jste zde: Úvod / Zdravotní služby / Právní rozbor zák. 372/2011 Sb.


Právní rozbor zák. 372/2011 Sb.

Protože se setkáváme s různým výkladem o poskytování zdravotních služeb duševně nemocným v Psychiatrických léčebnách

požádali jsme advokátku Mgr. Lenku Žváčkovou o PRÁVNÍ ROZBOR na položené otázky:

Povinnosti poskytovatele lůžkové péče pro zajištění ust. § 47 odst. 2 zák. č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 45 odst.
1 a 2 písm. g) a § 46 odst. 1 písm. c) z. 372/2011.
1. a) Rozsah povinností poskytovatele lůžkové péče v oblasti psychosociální
intervence a její vymahatelnost dle platného zákona.
b) Povinnost záznamu do zdravotní dokumentace o průběhu a výsledku
soběstačnosti DN ve vztahu stanovení základních životních potřeb, u kterých
bude po propuštění potřebovat pomoc formou dohledu? (§ 8 a násl. zák. č.
108/2006 Sb., příloha č. 1 vyhl. č. 505/2006 Sb.)
c) Kdo má profesně povinnost záznamu do zdravotní dokumentace?
2. Vyplývá povinnost poskytovatele lůžkové péče dle § 47 odst. 2 zák. č. 372/2011
Sb. v návaznosti ad 1. stanovit pro pečující osoby nebo instituci, které má být
pacient při propuštění předán, u kterých z deseti základních životních potřeb
vyžaduje pacient pomoc formou dohledu?
3. Úmluva o lidských právech a biomedicíně: čl. 4 - je tento požadavek dostatečně
legislativně zajištěn v návaznosti ad 1., ad 2.?

 

Odpověď čtěte zde


Navigace


^ Nahoru | Vytisknout | Kontakt | Administrace
SPDN ČR - Sdružení pomoci duševně nemocným ČR, 2006

design a kód Petr Dvořák