[skočit na navigaci]

Jste zde: Úvod / Zdravotní služby


Zdravotní služby


Současny stav poskytování následné psychiatrické péče v lůžkových zařízeních v České republice a možnosti zlepšení realizované v rámci projektu

Kvalita zdravotní péče v lůžkových zařizeních v ČR nedosahuje ani 50% vyspělých států Evropy.

O současném stavu poskytování zdravotních služeb pro duševně nemocné v lůžkových zařízeních čtěte zde

15.2.2019


Právní rozbor zák. 372/2011 Sb.

Protože se setkáváme s různým výkladem o poskytování zdravotních služeb duševně nemocným v Psychiatrických léčebnách

požádali jsme advokátku Mgr. Lenku Žváčkovou o PRÁVNÍ ROZBOR na položené otázky:

Povinnosti poskytovatele lůžkové péče pro zajištění ust. § 47 odst. 2 zák. č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 45 odst.
1 a 2 písm. g) a § 46 odst. 1 písm. c) z. 372/2011.
1. a) Rozsah povinností poskytovatele lůžkové péče v oblasti psychosociální
intervence a její vymahatelnost dle platného zákona.
b) Povinnost záznamu do zdravotní dokumentace o průběhu a výsledku
soběstačnosti DN ve vztahu stanovení základních životních potřeb, u kterých
bude po propuštění potřebovat pomoc formou dohledu? (§ 8 a násl. zák. č.
108/2006 Sb., příloha č. 1 vyhl. č. 505/2006 Sb.)
c) Kdo má profesně povinnost záznamu do zdravotní dokumentace?
2. Vyplývá povinnost poskytovatele lůžkové péče dle § 47 odst. 2 zák. č. 372/2011
Sb. v návaznosti ad 1. stanovit pro pečující osoby nebo instituci, které má být
pacient při propuštění předán, u kterých z deseti základních životních potřeb
vyžaduje pacient pomoc formou dohledu?
3. Úmluva o lidských právech a biomedicíně: čl. 4 - je tento požadavek dostatečně
legislativně zajištěn v návaznosti ad 1., ad 2.?

 

Odpověď čtěte zde

15.2.2019


Kontropla psychiatrických léčeben VOP

Veřejný ochránce práv(VOP) - Ombudsman - provedl v první polovoně roku 2008 kontrolu ve vybraných psychiatrických léčebnách. Uvedená zjištění nejsou z Afganistánu ani z Etiopie. Jsou ze současnosti ČR.

Někde se bydlí v pokojích až po sedmnácti, na toaletách schází přepážky mezi záchody, takže pacient je při své potřebě vystaven pohledu ostatních.

Na oddělení neklidu byly uzamčené pokoje a pacient který potřeboval odpočinek, byl nucen korzovat po přeplněné chodbě nebo kuřárně. Oprýskané zdi, pochmurné místnosti připomínající spíše středověký žalář. I taková místa lze nalést v léčebnách naší psychiatrie.

Když stát potřebuje šetřit, je tak nejlépe učinit na nejslabších skupinách - chronických psychoticích a gerontopsychiatrických pacientech, kteří nemívají mocné mecenáše a ochránce

Výtah ze zprávy čtěte zde

Úplnou zprávu čtěte zde

15.2.2019


Zdravotní programy

1.11.2015

Strana 1


Navigace


^ Nahoru | Vytisknout | Kontakt | Administrace
SPDN ČR - Sdružení pomoci duševně nemocným ČR, 2006

design a kód Petr Dvořák