[skočit na navigaci]

Jste zde: Úvod / Sociální programy / Jak získat příspěvek na péči


Jak získat příspěvek na péči

Příspěvek na péči (dále PnP) pro osoby s duševní poruchou ( dále DN) podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (dále ZoSS)

Při podávání žádosti o PnP na příslušné Krajské pobočce Úřadu práce (ÚP) je pravidlem, že žádost pro DN od vzvednutí formuláře až po konečné vyřízení zajišťuje pro DN budoucí pečující - zpravidla rodinný příslušník, nebo s kým žije ve spol. domácnosti.

Zásada č. 1 - nenechávejte si pro vyzvednutí, (ale i další činnosti) podepisovat od DN plnou moc. Jinak přesvědčíte úředníka, že DN vše chápe a jen jeho pohodlí Vás posílá, abyste jednali za jeho osobu. Prostě formulář jen vyzvedněte.
Zásada č. 2 - před podáním žádosti o PnP projděte s DN přílohu č. 1 zák. 505/2006 Sb., a vyznačte, které aktivity DN pacient bez pomoci (dohledu) nezvládne. To při šetření musíte obhájit.
Možný problém - pokud není DN omezen ve svéprávnosti nutno jej přesvědčit, aby potvrdil, že zvýrazněné aktivity bez pomoci (dohledu) nezvládá a žádost pak podepsal.

Důležitá vysvětlivka - každá základní životní potřeba obsahuje několik aktivit zpravidla oddělených čárkou. Platí, že jestli osoba nezvládne jednu aktivitu pak platí, že nezvládá celou základní životní potřebu - § 2a vyhl. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoSS .
Zásada č. 3. požadujte, aby pracovník ÚP postupoval při šetření chronologicky a)-j) dle přílohy č. 1 vyhl. 505/2006 Sb.
Zásada č. 4 - nepřipusťte, aby pracovník ÚP jednal při šetření bez vaší přítomnosti - budoucího pečovatele.
Zásada č. 5 důležité!- před odchodem pracovníka ÚP konajícího šetření ho požádat (slušně ale přesvědčivě) o přečtení písemného záznamu (viz § 25/1 ZoSS), který bude pracovník odesílat i se žádostí příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (záznam zpracovává pracovník dle svých poznámek až v kanceláři, kam vás musí pozvat) Přesvědčte se, že zápis obsahuje všechny aktivity z deseti základních životních potřeb které nezvládá. Pokud ne, žádejte o doplnění!.
Zásada č.6 - navštívit ošetř. ambulantního psychiatra - předat mu př. č. 1 vyhl. ve které zvýrazníte zvýrazňovačem aktivity, které DN nezvládá. Požádáte ho, aby přílohu přiložil k formuláři, který mu pošle OSSZ a do zprávy formuláře potvrdil, že DN potřebuje pomoc formou dohledu u zvýrazněných aktivit - toto je velmi důležité!

Doporučení:
Když nesouhlasíte s výši přiznaného PnP, nepodávejte odvolání z důvodu pravděpodobnosti dlouhého řízení. Je lépe znovu podat žádost, s odůvodněním, že došlo ke změně zdravotního stavu. Bude zahájeno nové řízení o příspěvku a v jeho rámci opětovně posouzen jeho zdravotní stav.


Navigace


^ Nahoru | Vytisknout | Kontakt | Administrace
SPDN ČR - Sdružení pomoci duševně nemocným ČR, 2006

design a kód Petr Dvořák